Informacione mbi epilepsinë në gjuhën shqipe

Ju lutemi të keni mirëkuptim se vetëm brenda Zvicrës dërgesa është pa pagesë.

  Ju lutemi të plotësoni formularin.

  Porositja e fletëpalosjes

  Çfarë janë krizat epileptike dhe epilepsitë
  Epilepsia tek të moshuarit
  Çfarë janë krizat epileptike dhe epilepsitë
  Epilepsia dhe patenta e shoferit
  Kartela SOS Frëngjisht
  Kartela SOS Gjermanisht
  Kalendari i krizave Frëngjisht 
  Kalendari i krizave Gjermanisht

  Adresë

  zonjë/Frauzotëri/Herr*
  Emri*
  Mbiemri*
  Rruga*
  NP/vendi*
  vend
  E‑maili*
  Tel

  Kommentar (në gjermanisht, frëngjisht dhe anglisht)