Informacione mbi epilepsinë në gjuhën shqipe

Ju lutemi të keni mirëkuptim se vetëm brenda Zvicrës dërgesa është pa pagesë.

  Ju lutemi të plotësoni formularin. 

  Porositja e fletëpalosjes 

  Çfarë janë krizat epileptike dhe epilepsitë 

  Epilepsia tek të moshuarit 

  Çfarë janë krizat epileptike dhe epilepsitë 

  Epilepsia dhe patenta e shoferit 

  Kartela SOS Frëngjisht 

  Kartela SOS Gjermanisht 

  Kalendari i krizave Frëngjisht 

  Kalendari i krizave Gjermanisht 

  Adresë

  zonjë/Frauzotëri/Herr*

  Emri*

  Mbiemri*

  Rruga*

  NP/vendi*

  vend

  E‑maili*

  Tel

  Kommentar (në gjermanisht, frëngjisht dhe anglisht)