Informacione mbi epilepsinë në gjuhën shqipe

Ju lutemi të keni mirëkuptim se vetëm brenda Zvicrës dërgesa është pa pagesë.

Ju lutemi të plotësoni formularin.

Porositja e fletëpalosjes

Çfarë janë krizat epileptike dhe epilepsitë
Epilepsia tek të moshuarit
Çfarë janë krizat epileptike dhe epilepsitë
Epilepsia dhe patenta e shoferit
Kartela SOS Frëngjisht
Kartela SOS Gjermanisht
Kalendari i krizave Frëngjisht
Kalendari i krizave Gjermanisht

Adresë

zonjë/Frauzotëri/Herr*
Emri*
Mbiemri*
Rruga*
NP/vendi*
vend
E‑maili*
Tel

Kommentar (në gjermanisht, frëngjisht dhe anglisht)