Auftaktbild

Epilepsi hakkında açıkla­yıcı videolar

On kısa video ile epilepsi hasta­lı­ğına ilişkin önemli konular açıkla­nıyor ve göste­ri­liyor. Filmler on dilde mevcut; altya­zılar ayarlardan açılıp kapanabilir.

Daha fazla bilgi 

Korona­virüs ve Epilepsi

Korona­virüs ve Covid-19 hasta­lı­ğına ilişkin epilep­sisi olan insan­ların ve yakın­la­rının sorula­rına cevaplarımız.

Daha fazla bilgi 

Epilepsi düşünül­dü­ğünden daha sıktır:

Her yüz kişiden bir tanesi, yani İsviçre’de 80’000 insanın epilep­sisi vardır. Bunların tahminen 1’200’ü ana dili Türkçe olanlardır.

Aşağı yukarı üçte ikisinin ilaçlar sayesinde nöbet­leri yoktur. Üçte birinde ise epilepsi çok zor tedavi edile­bi­liyor. Yaygın ön yargı­ların tersine epilepsi ruhsal değil, nörolojik bir hasta­lıktır; nadiren kalıt­saldır ve her zaman trajik nöbet­leri yoktur.

İsviçre Epilepsi Birliği seçilmiş bilgi­leri Türkçe sunuyor.
Bu broşür kolay­lıkla 4 A4 sayfası olarak basıla­bilir. Epilepsi-Birliği İsviçre içeri­sinde ücretsiz veya çok az posta masrafı karşı­lı­ğında gönderiyor.

Türkçe bilgi­len­dirme broşürümüz

Epilepsi nedir?

Epilepsi ve epileptik nöbetler nedir?

İndirmek için

Epileptik nöbetler için ilk yardım

Bir epilepsi nöbetinde ne yapılmalı?

İndirmek için

Gebelik ve epilepsi

Korkular genel­likle tehli­kenin kendi­sinden daha büyüktür

İndirmek için

Epilepsi ve araç kullanma

İsviçre’de epilep­sisi olanlar araba kulla­na­bilir mi?

İndirmek için

Yaşlı­larda Epilepsi

Baş dönmesi? Hafıza boşluk­ları? Bulanık bilinç? Düşme? – belki de bu epilepsidir..

İndirmek için
Broşür ısmar­lamak için

Daha fazla bilgi


Uzman­laşmış kurumlar

Links

Seyahat ve epilepsi

“Traveller’s Handbook”

Türkçe konuşan bir doktor bulmak

FMH

Almanca, Fransızca, İngil­izce bilgiler

E‑mail

Nöbet takvimi

Fransızca
Almanca

SOS-Kartı

Fransızca
Almanca
Ismar­lamak
Spenden

Bağışlar

Epilepsi Birliği bağış­larla finanse ediliyor; Her miktarda bağışa müteşek­kiriz. Bağış­la­rı­nızı vergiden düşürebilirsiniz.

PC 80–5415‑8
IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8

Spenden / Bağışlar

Etkin­likler
Cover Fachzeitschrift

İsviçre Epilepsi-Birliği

Araştı­rıyor – yardım ediyor – bilgilendiriyor

Herkes epilepsi olabilir

Epilepsi-Birliği – çok yönlü aktif
İsviçre Epilepsi-Birliği 1931 yılından beri araştı­rıyor, yardım ediyor ve bilgi­len­di­riyor. Amacı, epilep­sisi olan insan­ların günlük yaşam­la­rını ve toplum­daki durum­la­rını kalıcı olarak daha iyi hale getirmek.

Araştırma
Epilep­sinin bütün alanla­rında bilginin daha da artma­sını destekler.

Yardım
Almanca, İngil­izce ve Fransızca bilgi­len­dirme ve danışmanlık:
• epilep­sisi olanlar ve yakın­ları için
• farklı alanlar­daki uzmanlar için

Bilgi­len­dirme
Epilepsi – Birliği bilgi­len­dirir ve toplumda farkın­dalık yaratır ve epilep­sisi olan insan­ların enteg­ras­yo­nunu destekler.

İsviçre Epilepsi-Birliği bütün İsviçre çapında faaliyet gösteren uzman bir organi­zas­yondur ve aynı zamanda Epilep­siye Karşı Ulusla­ra­rası Birliğin İsviçre şubesidir (Inter­na­ti­onal League Against Epilepsy ILAE).