Epilepsija je češća nego što mnogi misle.

Skoro jedan od stotinu, što znači oko 70’000 do 80’000 hiljada ljudi u Švicarskoj, boluju od ove bolesti – procjenjuje se da se medju njima nalazi 2’100 osoba kojima je, hrvatski, srpski ili bosanski, maternji jezik.

Dvije trecine njih žive bez napada, zahvaljujući lijekovima, dok sekod jedne trećine epilepsija teško liječi. Nasuprot i dalje rasprostranjenjim predrasudama, epilepsija ja neurološka bolest, nije duševna bolest. Ona se rijetko nasljedjuje i ne ispoljava se uvijek u obliku dramatičnih napada.

Švicarska Liga za borbu protiv epilepsije nudi odabrane informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Flajeri se mogu lako na 4 A4 stranice odštampati. Na području Švicarske šaljemo ih po narudžbi besplatno ili poštom, uz mali novčani prilog. Hvala na Vašem razumijevanju da su pošiljke, samo na području Švicarske, besplatne.

Informativni Flajer na bosanskom/ hrvatskom/ srpskom jeziku

Epilepsija i vozačka dozvola

Voziti automobil u Švicarskoj sa epilepsijom?

download

Šta je epilepsija?

Šta su epileptički napadi i epilepsije? Da li jedan epileptički napad uvijek znači da netko ima epilepsiju?

download

Prva pomoć

Šta da radimo kod epileptičkog napada?

download

Želja za djetetom

Vlastita djeca su u današnje vrijeme i pored epilepsije moguća.

download
Naručiti flajer

Više informacija